Michiru Chiruchiru, Chiru Michiru Plus- Koi to senkyo to chocolate hentai